Turistička zajednica Zagrebačke županije

O nama

Turistička zajednica Zagrebačke županije započela je s radom 1. rujna 1998. godine.

Javna je neprofitna organizacija osnovana temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma za područje Zagrebačke županije, čiji su članovi turističke zajednice općina, gradova, mjesta i područja koje su osnovane na području Zagrebačke županije, poznate kao Zeleni zagrebački prsten.

Turistička zajednica Zagrebačke županije provodi aktivnosti proizašle iz zadaća turističkih zajednica definiranih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Unapređuje boravak turista, promocije turističkog proizvoda i razvijanja svijesti o važnosti i učincima turizma, te dodaje novi element pametnog turističkog proizvoda na području  destinacije, s naglaskom na održivi, zeleni turizam.

Turistička zajednica Zagrebačke županije koordinira i nadzire rad sustava turističkih zajednica Zagrebačke županije koji broji ukupno devet TZ gradova, tri TZ općine i jedna TZ područja.

Zadaće Zajednice, kao regionalne destinacijske menadžment organizacije su slijedeće:

 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma
 • donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma
 • sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica
 • sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja, te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma
 • koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije
 • suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama, te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda
 • praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim dionicima i   lokalnim turističkim zajednicama
 • pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije.
 • upravljanje kvalitetom – utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije
 • upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
 • provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima, te potpora projektima turističkih inicijativa i  proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u   županiji
 • provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu turističkih zajednica i dionika turističkog sektora na području županije
 • nadzor i koordinacija lokalnih turističkih zajednica.
 • uspostavljanje detaljne turističke statistike županije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji
 • sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal, te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije
 • provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja
 • uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije.
 • stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
 • definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica
 • uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
 • provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
 • koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na regionalnoj razini
 • obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turistička zajednica Zagrebačke županije djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: turističke pristojbe, članarine, proračuna i ostalih izvora.

Stručna služba Turističke zajednice je Ured sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 42,  koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće turističke zajednice. Direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije je Ivana Alilović.

hrHR

Pretraživanje

Search

Korištenjem ove stranice pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Više o kolačićima

Skip to content