Tourismusverband der Gespanschaft Zagreb

O nama

Turistička zajednica Zagrebačke županije započela je s radom 1. rujna 1998. godine.

Javna je neprofitna organizacija osnovana temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma za područje Zagrebačke županije, čiji su članovi turističke zajednice općina, gradova, mjesta i područja koje su osnovane na području Zagrebačke županije, poznate kao Zeleni zagrebački prsten.

Turistička zajednica Zagrebačke županije provodi aktivnosti proizašle iz zadaća turističkih zajednica definiranih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Unapređuje boravak turista, promocije turističkog proizvoda i razvijanja svijesti o važnosti i učincima turizma, te dodaje novi element pametnog turističkog proizvoda na području  destinacije, s naglaskom na održivi, zeleni turizam.

Turistička zajednica Zagrebačke županije koordinira i nadzire rad sustava turističkih zajednica Zagrebačke županije koji broji ukupno devet TZ gradova, tri TZ općine i jedna TZ područja.

Zadaće Zajednice, kao regionalne destinacijske menadžment organizacije su slijedeće:

 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma
 • donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma
 • sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica
 • sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja, te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma
 • koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije
 • suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama, te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda
 • praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim dionicima i   lokalnim turističkim zajednicama
 • pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije.
 • upravljanje kvalitetom – utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije
 • upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
 • provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima, te potpora projektima turističkih inicijativa i  proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u   županiji
 • provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu turističkih zajednica i dionika turističkog sektora na području županije
 • nadzor i koordinacija lokalnih turističkih zajednica.
 • uspostavljanje detaljne turističke statistike županije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji
 • sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal, te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije
 • provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja
 • uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije.
 • stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
 • definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica
 • uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
 • provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
 • koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na regionalnoj razini
 • obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turistička zajednica Zagrebačke županije djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: turističke pristojbe, članarine, proračuna i ostalih izvora.

Stručna služba Turističke zajednice je Ured sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 42,  koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće turističke zajednice. Direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije je Ivana Alilović.

de_DEDE

Pretraživanje

Suche

Korištenjem ove stranice pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Više o kolačićima

Skip to content