Tourismusverband der Gespanschaft Zagreb

KNOWING – Obzor Europa projekt

Novi EU projekt naziva „Okvir za definiranje puteva ublažavanja klimatskih promjena na temelju razumijevanja i integrirane procjene klimatskih utjecaja, strategija prilagodbe i društvene transformacije“ (eng. Framework for defining climate mitigation pathways based on understanding and integrated assessment of climate impacts, adaptation strategies and societal transformation) (skraćeno: KNOWING), financiran iz EU programa Obzor Europa, ima za cilj razviti okvir za modeliranje koji će pomoći u razumijevanju i kvantificiranju interakcija između utjecaja i rizika klimatskih promjena, mjera ublažavanja i strategija prilagodbe te procijeniti međuodnos između javnih i privatnih strategija prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena. Cilj je također identificirati načine ublažavanja klimatskih promjena uz optimizirane kombinacije intervencija u različitim sektorima. Projekt će u konačnici doprinijeti uspostavi održivog turizma, očuvanja klime i društvene transformacije.

Konkretno, projekt KNOWING je istraživačko-razvojni projekt koji za cilj ima identificirati klimatske utjecaje i njihove međuodnose te istražiti i identificirati aktivnosti koje se u zemljama projektnih partnera provode ili planiraju provoditi s ciljem ublažavanja klimatskih promjena. Identificirane aktivnosti će se zatim usporediti s aktualnim strateškim okvirom u partnerskim zemljama, kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri su te aktivnosti prilagođene trenutnom stanju klimatskih promjena te kako bi ih se dodatno unaprijedilo gdje je to potrebno putem okvira za modeliranje aktivnosti i definiranje puteva ublažavanja klimatskih promjena na temelju razumijevanja i integrirane procjene klimatskih utjecaja, a što će se u konačnici prenijeti dionicima sa svrhom razvoja strategija prilagodbe i društvene transformacije.

U projektu će se koristiti različite metode istraživanja i analize, uspostaviti baza znanja te razviti metode za razvoj specifičnih aktivnosti u svrhu ublažavanja klimatskih promjena, počevši od umrežavanja, prijenosa znanja te jačanja kapaciteta i drugih aktivnosti u svrhu uspostave održivog razvoja. Rezultati istraživanja će se prezentirati ključnim dionicima iz javnog i privatnog sektora, kako bi se osigurali kapaciteti i spremnost ključnih dionika za provedbu aktivnosti za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena.

Aktivnosti Turističke zajednice Zagrebačke županije u projektu su aktivnosti promocije, umrežavanja, komunikacije, diseminacije, organizacije radionica, prijenosa znanja, jačanja kapaciteta te bliske suradnje s partnerima u projektu u izradi istraživačko-razvojnih rezultata projekta, kao što su podrška u provedbi istraživanja i sudjelovanje u zajedničkom razvoju smjernica za razvoj i provedbu aktivnosti kojima je cilj prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena.

Projekt će trajati 48 mjeseci – provedba je započela 1. lipnja 2022. godine, a trajat će do 31. svibnja 2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 6.579.574,00 EUR. Turistička zajednica Zagrebačke županije je u projektu jedini predstavnik iz Republike Hrvatske, a sudjeluje u projektu s još 18 partnera koji čine predstavnike javnog i privatnog sektora, znanstveno-istraživačkih zajednica, nositelja politika te poslovnog sektora iz sedam zemalja Europe.

Koordinator cijelog projekta je Austrijski institut za tehnologiju iz Beča (Austrian Institute of Technology – AIT) kao RTO (engl. Research and Technical Organisation).

Ostalih 17 partnera su iz:

Austrije:

 1. SREDIŠNJI ZAVOD ZA METEOROLOGIJU I GEODINAMIKU (njem. ZENTRALANSTALT FUR METEOROLOGIE UNDGEODYNAMIK) – RTO
 2. SMART CITIES CONSULTING – SME
 3. OVOS MEDIA – SME
 4. SVEUČILIŠTE INNSBRUCK – RTO

Italije:

 1. TALIJANSKA NACIONALNA AGENCIJA ZA NOVE TEHNOLOGIJE, ENERGIJU I ODRŽIVI EKONOMSKI RAZVOJ (engl. ITALIAN NATIONAL AGENCY FOR NEW TECHNOLOGIES, ENERGY AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT) – RTO
 2. SVEUČILIŠTE NAPLES FEDERICO II (engl. UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II) – RTO
 3. OPĆINA NAPULJ – PUBLIC BODY

Španjolske:

 1. AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – IND
 2. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL – IND
 3. GRAD GRANOLLERS – PUBLIC BODY
 4. CONSORCI BESOS TORDERA – PUBLIC BODY

Velike Britanije:

 1. SVEUČILIŠTE BIRMINGHAM – RTO

Njemačke:

 1. BALTIC ENVIRONMENTAL FORUM DEUTSCHLAND – SME
 2. ADMINISTRATIVNI OKRUG ARNSBERG – PUBLIC BODY

Estonije:

 1. BALTIC ENVIRONMENTAL FORUM – SME
 2. GRAD TALINN – PUBLIC BODY

Nizozemske:

 1. VU UNIVERSITY AMSTERDAM – RTO.

Zaključno, projekt će doprinijeti održivom turizmu, očuvanju klime i društvenoj transformaciji u Zagrebačkoj županiji, ali i ublažavanju klimatskih promjena te održivom razvoju turizma i gospodarstva u cijelosti.

„Projekt KNOWING financira Europska unija. Međutim, izražena su stajališta i mišljenja samo autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA). Europska unija ni Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

de_DEDE

Pretraživanje

Suche

Korištenjem ove stranice pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Više o kolačićima

Skip to content