Turistička zajednica Zagrebačke županije

Zelena ruta

Kloštar Ivanić – Čemernica Lonjska – Donja i Gornja Obreška – Mostari – Marčani – Sobočani – Kloštar Ivanić

Sa središnjeg Trga sv. Ivana u Kloštru Ivaniću krenite lagano uzbrdo Školskom ulicom do raskrižja s kapelicom sv. Ane uz koju nastavite ravno Čemerničkom ulicom. Na 3. km rute  1  skrenite lijevo s glavne ceste prema Lovačkom domu Srndać. Nakon 1,3 km vožnje vratite se na Čemerničku ulicu i nastavite lijevo prema Donjoj Čemernici. Čemer­nica Lonjska je selo čije stanovništvo od davnina živi od uzgoja stoke, tako danas na pod­ručju općine Kloštar Ivanić organizirano djeluje tridesetak uzgajivača konja pre­težno pasmine hrvatski posavac koji se uzgajaju na preko 220 hektara zajedničkih paš­njaka. Po izlasku iz sela Donja Čemernica počinje makadam kroz polje. Nastavljate vožnju kroz lijepu šumu Čret Varoški lug. Na 7,8 km rute  2    , kod lovačke čeke u šumi, skrenite desno prema istoku. Nakon 1 km vožnje, zastanite i predahnite na zgodno ure­đe­nom odmorištu “Stari hrast” – ld Srndać s lijeve strane ceste (ne ostavljajte otpatke!). Posebno je lijepa i poučna za bolje razumijevanje samoodržanja prirode i važnosti njenog očuvanja pjesma “Stari hrast”. Na raskrižju  3      , lijevo se odvaja šumska cesta za Poljanski Lug, a ruta nastavlja ravno prema Donjoj Obreški. Na 11,2 km rute izlazite iz šume i ponovo ste na asfaltiranoj cesti u Donjoj Obreški. Prolazite pored kapele-poklonca sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, sagrađene 1941. godine. Oba sela Donja i Gornja Obreška vrlo su pitoreskna naselja s dobro očuvanom tradicijskom drvenom arhitekturom. U selu Gornja Obreška pokraj kapele-poklonca Majke Božje Lauretanske možete lijevo nizbrdo Zviranečkom ulicom svratiti do 300 m udaljenog izvora Zviranec. Ulica je vrlo pitoreskna s puno lijepo očuvanih kuća. Na raskrižju  4 kod voćnjaka jabuka izlazite na glavnu cestu, stoga oprez. Skrenite lijevo i nastavite prema Mostarima. Nakon 1,5 km s glavne ceste, skretanjem s rute  a  možete svratiti do sela Stara Marča, gdje su dvije kapele, rimokatolička Svih Svetih i grkokatolička sv. Mihaela Arhanđela. Obje kapele su na brežuljcima, ujedno lijepi vidikovci na kraj. Tu se spominju i ostaci grkokatoličkog samostana iz 16. st. U selu je i Seoski turizam Janković koji nudi okrijepu i obrok (uz najavu). Ukoliko nastavite ravno cestom do Mos­tara, prelazite kanal Glogovnica i ubrzo ulazite u Mostare. Prije uspona do kapele sv. Helene, izgrađene 1840. g., s lijeve strane ceste, prolazite uz drvored duda koji svjedoči o bogatoj povijesti ovog kraja. Selo Mostari, vjerojatno tako nazvano po mnogim mos­to­vima preko rijeke Glogovnice, čuva priču o šumama duda oko 1870. godine. Tada je “Zag­re­bačka svilarna” imala veliku potražnju za svilenim čahurama. Navodno su ih sa­kup­­ljala školska djeca, a sav prihod ostajao bi u školi. U središtu Mostara    5    , kod Vat­­ro­gasnog doma, skrenite desno prema D. Lipovčanima. U Donjim Lipovčanima na raskrižju  6  kod ruševina crkve sv. Petke, zapuštene zbog neodržavanja unatrag 30-tak godina, skrenite gotovo polukružno desno i nastavite cestom prema Marčanima. Još jednom prelazite kanal Glogovnica, a na 25 km rute ulazite u Marčane. Na 27,4 km rute 7  obratite pozornost, jer prije ulaska u Sovare, s glavne ceste skrećete desno u šumu na makadam. Za 200 m na Y raskrižju skrenite lijevo nizbrdo i prođite pored rampe. Na 28,2 km  8  na T raskrižju u šumi skrenite lijevo i nastavite uzbrdo. Na kraju uspona  9  , na 29,7 km rute na T raskrižju skrenite desno. Lijevo cestom možete doći do Seoskog turizma Kezele (za oko 2 km). Ceste kroz šumu Marča dobro su održavane i mirne za pot­puni doživljaj prirode, gotovo idealne za vožnju biciklom. Šumskom cestom nastavite ravno. Kod točke 10   , nakon kraće uzbrdice izlazite na T raskrižje. Skrenite lijevo i nas­ta­vite prema izlazu iz šume. Desno se odvaja skretanje s rute  c    , dužine 7,8 km, za selo Stara Marča i Seoski turizam Janković. Lijevi, kraći, krak dugačak je 3.1 km, a vodi prečicom kroz šumu i orijentacijski je teži. Desni krak dugačak je 4.7 km, a vodi zaobi­lazno dijelom makadamskom cestom, a dijelom po šumi preko “okretaljke”. Za obije vari­jante skretanja s rute  c  preporučamo imati GPS trag zbog lakše orijentacije. Nakon 32,1 km izlazite iz šume i ubrzo nastavljate asfaltom. Desno uz cestu je spomenik NOB. Na T raskrižju  11  kod kapele sv. Antuna skrenite desno nizbrdo Ulicom Rebro. Nasta­vite ravno dok na 33,1 km rute ponovo ne dođete na makadamsku cestu. Nakon 1,5 km vožnje po makadamu dolazite na raskrižje  12  gdje izlazite na asfaltiranu cestu u Sobo­ča­nima i skrećete desno prema Bešlincu. Nakon kraće nizbrdice ulazite u Bešlinec. Lijepi su pogledi na vinograde i toranj crkve u Kloštar Ivaniću. Nakon kapele i groblja skrenite lijevo Vinogradskom ulicom prema Kloštru. Nastavljate vožnju uz vinograde i vinske klijeti, a od lijepih pogleda vam zastaje dah. Nakon pizzerie “Amadeus” oprezno prijeđite raskrižje prije ulaska u centar Kloštar Ivanića. Nastavite ravno do raskrižja  13  , gdje skrenite lijevo u Školsku ulicu i spustite se do glavnog trga. Iz Kloštra Ivanića nemojte otići bez šetnje središtem mjesta, posjeta interijerima crkava (obvezna prikladna odjeća!) ili pak fotografiranja njihovih lijepih vanjskih vizura.

Tehnički opis rute

 1. Na T raskrižju skrenite lijevo za lovački dom LD Srndać u Gornjoj Čemernici.
 2. T raskrižje u šumi Čret Varoški lug. Kod lovačke čeke broj 7, skrenite desno i nastavite cestom kroz šumu.
 3. T raskrižje u šumi, nastavite ravno cestom kroz šumu. Lijevo se odvaja šumska cesta za Poljanski Lug i Vrbovec.
 4. Na T raskrižju kod autobusne stanice i disko-kluba “Jabuka” izlazite na prometniju cestu, skrenite lijevo prema Mostarima. Nakon 1,5 km desno je skretanje s rute a za Seoski turizam Janković.
 5. U Mostarima na raskrižju, nakon kapele sv. Helene, skrenite desno uz nogometno igralište i Vatrogasni dom (DVD).
 6. U Donjim Lipovčanima, kod ruševina crkve sv. Petke, skrenite polukružno desno i nastavite prema Marčanima.
 7. Na T raskrižju na 27,5 km rute, s glavne ceste skrenite desno na makadamski dio kroz šumu Marča.
 8. T raskrižje u šumi, skrenite lijevo. Oko 30 m od raskrižja počinje uspon 2. kategorije po šumskoj cesti.
 9. T raskrižje u šumi, skrenite desno. Lijevo makadam kroz šumu vodi do Seoskog turizma Kezele.
 10. Na T raskrižju u šumi skrenite lijevo prema izlazu iz šume Marča. Desno je skretanje s rute c do Seoskog turizma Janković u Staroj Marči. Potrebna dobra orijentacija ili GPS trag.
 11. T raskrižje s kapelicom sv. Antuna, nastavite desno nizbrdo po Ulici Rebro.
 12. T raskrižje, kraj makadama i izlazak na asfaltiranu cestu u Sobočanima. Skrenite desno i nastavite u smjeru Bešlinca.
 13. Na raskrižju kod kapelice sv. Ane skrenite lijevo u Školsku ulicu i nastavite prema središtu Kloštar Ivanića.

Kulturno-povijesne, etnološke i prirodne znamenitosti:

 • Crkva Blažene Djevice Marije, Kloštar Ivanić – najznačajniji je spomenik sakralne arhitekture stare ivanićke povijesti. Crkvu, a i samostan uz nju, dao je sagraditi zagre­bački biskup Stjepan II. Babonić između 1227. i 1242. god. Proširena, produljena i uređena 1757. – 1759. Dobila je svoj sadašnji izgled i posvećena je 1759. Glavni oltar dao je podići Franjo Thansi 1762. i od tada je proštenjarska crkva.
 • Crkva i franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja, Kloštar Ivanić – čine jedinstven spo­me­nički arhitektonski kompleks. Prema svjedočanstvu godine uklesane u rene­sans­nom grbu nad glavnim portalom crkve, graditelj crkve i samostana bio je zagre­bački biskup Luka Baretin, a svoje je djelo završio 1508. godine. Crkveni toranj u Kloštru, prema odluci još iz 1817. godine, Austrija je izabrala kao ishodišnu točku za provedbu katastarske izmjere za područje Hrvatske i Slavonije. Toranj je visok 69 metara i vidi se iz mnogih susjednih točaka, te je kao takav mogao poslužiti kao polazište trigo­nometrijske mreže.
 • Franjevačka ljekarna, Kloštar Ivanić – veže se uz franjevački samostan i jedna je od najstarijih u ovom dijelu Hrvatske. Postoje podatci da je u samostanu postojala ljekarna već od 1670. godine. Od 1725. čuva se popis franjevaca ljekarnika i ranarnika. Samostanska ljekarna dobiva 1742. godine status javne ustanove koja služi za zdravstvenu zaštitu naroda.
 • Veliki zdenac, Kloštar Ivanić – U središtu Kloštra nalazi se i seoski središnji zdenac sa zanimljivom nadzemnom arhitekturom. Građen je vjerojatno još za potrebe vojne granice. Zdenac je jedan od vrlo rijetkih povijesno-građevinskih spomenika te vrste u sjevernoj Hrvatskoj.
 • Crkva Uzvišenja sv. Križa, Križ – spada među najbolje očuvane srednjovjekovne objekte srednje Hrvatske i spomenik je nulte kategorije. Staroj je crkvi 1714. godine u požaru izgorio glavni oltar, pa je 1720. godine postavljen novi oltar s vrijednim drvenim skulpturama – jedan od najreprezentativnijih u cijeloj sjevernoj Hrvatskoj. Posebna vrijednost crkve su također i dva bočna oltara, sv. Roka i Antuna Padovanskoga, koji se spominju oko 1761. godine. U crkvi se nalaze i vrijedni zlatarski predmeti iz 18. i 19. stoljeća. Oko crkve je obnovljen stoljetni park, uređen 1894. godine po pravilima engleske parkovne arhitekture.
 • Crkva sv. Petra apostola, Ivanić-Grad – 1831. godine, treći župnik po redu Ivanić-tvrđe Ivan Bartolić, sagradio je novu crkvu. 1909. godine unutrašnjost crkve oslikao je talijanski slikar Leonardo Marotti. Zasluge za to najvećim dijelom ima nadbiskup zagrebački Juraj Posilović, rodom iz Ivanića. Oslikana unutrašnjost crkve obnovljena je 1991. i to isključivo darovima župljana. Obnovu je izveo, strogo poštujući original, akademski slikar prof. Vladimir Pavlek, koji je obnavljao đakovačku i zagrebačku katedralu, te Banske dvore. Ministarstvo za kulturu Republike Hrvatske izdalo je dekret da je crkva sv. Petra, zbog sveukupnog posebnog interijera, rijetkost u sjevernoj Hrvats­koj i zato je zaštićeno kulturno dobro.
 • Kapela sv. Marije Dolorose (Majke Božje od Sedam Žalosti), Oborovo – nad ulazom u kapelu je godina 1735. ispisana djelomično arapskim, a dijelom rimskim brojkama. U kapeli je kameni kip Marije (1703. g.) u crvenoj haljini i plavome plaštu s djetetom Isusom, te svecima pobornicima krunice uz sv. Mariju, sv. Dominikom u crnom habitu i Katarinom Sijenskom u plavobijeloj odjeći. Barokna slika Marije sa sedam mačeva u srcu, koja podno križa drži mrtvo tijelo sina, odgovara naslovu kapele. Motiv sa sedam mačeva potječe iz Flandrije, a sjeća na teške trenutke Marijina života.
 • Župna crkva Sv. Jurja i Jakova, Oborovo – barokizirana 1757. g. Iz zapisa iz 1642. g. vidljivo je da je crkva tako prostrana zato što je župa obuhvaćala više sela preko Save u Turo­poljskoj Posavini, na području današnjih župa Veleševec i Bukevje. Nekada je ova crkva bila drvena, a zidana se spominje 1688.g. Spomeničku vrijednost župne crkve podižu sačuvan glavni namještaj od drva nastao sredinom 18. st., mramorizirani glavni oltar sa kipovima sv. Petra i Pavla i središnjom slikom sv. Jurja na konju nad kojim je sv. Jakov s anđelima, te propovjedaonica iz 1760. g.
 • Crkva sv. Petra Apostola, Veleševec (vidi karta 7)
 • Crkva sv. Nikole, Lijevi Dubrovčak – sagrađena je poslije 1789. g. kada je osnovana i župa. Sačuvan je glavni oltar sa 3 skulpture svetaca, 4 anđela i oltarnom palom s pri­kazom sv. Nikole, te desni bočni oltar Poklonstva kraljeva s palom i drvenim reljefom s raspelom iz 19. st.
 • Crkva sv. Maksimilijana, Posavski Bregi – župa je osnovana 1790. g., a crkva sagrađena 1815. g. Sačuvane su zidne slike iz vremena gradnje. Inventar je iz 19. st.: glavni oltar s tri drvene skulpture (sv. Maksimilijana, Ćirila i Metoda), lijevi bočni oltar B.D. Marije s 3 drvene skulpture (B.D. Marije, sv. Ane i sv. Doroteja), desni bočni oltar Srca Isusovog s 3 skulpture (Srca Isusova, sv. Antuna Padovanskog i sv. Florijana), te ulje na platnu s prikazom Marije Magdalene i sv. Ivana pod križem.
 • Župna crkva Uznesenja Marijina, Nart Savski (nije uz rutu) – za ljubitelje baroka, južno od Dugog Sela. Inventar crkve: 4 ukoso postavljena barokna oltara, većinom s rokoko motivima, dvije slike iz 17. st., barokni kipovi i slike iz 18. i 19. st., te propovjedaonica iz 1741. Na slikama sv. Barbare s anđelom uz umiruću osobu iz 1848. i Marije Magdalene iz 1856. signiran je J. Beyer. Web: www.zupa-nart.com

Servisne informacije:

Ivanić-Grad

 • Turistička zajednica grada Ivanić-Grada, Moslavačka 13, tel. 01 2831 361,turistickazajednica@ivanic-grad.hrwww.ivanic-grad.hr
 • Poglavarstvo grada Ivanić-Grada, Moslavačka 13, tel. 01 2831 360,poglavarstvo@ivanic-grad.hr
 • Pučko otvoreno učilište i Gradska knjižnica, Moslavačka bb, tel. 01 2881 689, info@pou-ivanic-grad.hr
 • Župni ured sv. Petra, Park S. Posezija 3, Ivanić-Grad, župnik Josip Äorić, tel. 01 2889 030
 • Biciklistički klub Ivanić , Kundekova 2, 10310 Ivanić-Grad, mob. 098 288 107 (Mario Biršić, predsjednik BK), fax. 01 2896 094, www.bk-ivanic.hr
 • Dom zdravlja i Hitna pomoć, Omladinska 25, Ivanić-Grad, tel. 01 2881 493
 • Policijska postaja Ivanić-Grad, Maznica 3, Ivanić-Grad, tel. 01 2881 111
 • Željeznički kolodvor Ivanić-Grad, Kolodvorska bb, tel. 01 2882 471, www.hznet.hr
 • Skela na Savi Lijevi Dubrovčak – Desni Dubrovčak (tj. Martinska Ves), skelar Boris Sučec, tel. 044 716 017, mob. 098 9898 297
 • Benzinska postaja INA, Obilaznica bb, Ivanić-Grad, tel. 01 2888 775, www.ina.hr
 • Benzinska postaja Muon, F. Jurinca bb, Ivanić-Grad, tel. 01 2881 114, svaki dan od 5–24
 • Elektro centar Petek, Deželićeva 2, Ivanić-Grad, tel. 01 2888 482 (rezervni dijelovi, gume)
 • Bankomati Ivanić-Grad – Zagrebačka banka d.d., Trg V. Nazora 7 • PBZ d.d., Školska 2 i Omladinska 23a • Erste & Steiermarkische Bank d.d., Moslavačka 1 (FINA) • Hrvatska poštanska banka, Moslavačka 14 (Pošta) • Raiffeisen Bank Austria d.d., Moslavačka 11
 • Specijalna bolnica Naftalan, Omladinska 23a, tel. 01 2834-555, www.naftalan.hr
 • Prenoćište restoran Ivanićanka, Trg V. Nazora, tel. 01 2888 947, www.insula-tours.hr
 • Seoski turizam Kezele, smještaj, eno-gastro ponuda, događanja, tel. 01 2820 496,www.kezele-vino.hr
 • SRC Petek i restoran Garfield, Etanska cesta bb, Ivanić-Grad, tel. 01 2883 070,www.ecp.hr
 • Gradska pivnica Ivanić, Savska 15, Ivanić-Grad, tel. 01 2888 840, www.aeks.hr

Kloštar Ivanić

 • Općina Kloštar Ivanić i TZ općine Kloštar Ivanić, tel. 01 2892 341, 2892 475,www.klostar-ivanic.hr
 • Župni ured Uznesenja BDM, Sv. Marije 4, Kloštar Ivanić, pater Josip Vrbanac, 01 2831 400
 • Benzinska postaja INA, Kralja Tomislava bb, Kloštar Ivanić, tel. 01 2892 230
 • Bankomati Kloštar Ivanić – Zagrebačka banka d.d., Kralja Tomislava 6 • Privredna banka Zagreb d.d., Trg svetog Ivana 1
 • Seoski turizam Janković, eno-gastro ponuda, događanja, tel. 01 2888 656,www.jankovic.hr

Križ

 • Općina Križ i TZ općine Križ, tel. 01 2831 510, tzkriz@tzzz.hrwww.opcina-kriz.hr
 • Župni ured Križ, Trg Svetog Križa 3, Križ, župnik Marijan Koren, tel. 01 2824 747
 • Benzinska postaja INA, Svetog Križa bb, Križ, tel. 01 2824 501, ned. zatvoreno
 • Benzinska postaja Sirovina benz, Zagrebačka bb, Križ, tel. 01 2824 910, ned. otvoreno
 • Bankomati Križ: Privredna banka Zagreb d.d., Trg svetog Križa bb
 • Edukacijsko-rekreacijska staza Veliki Jantak, obronci Moslavačke gore u šumi Veliki Jantak, općina Križ, duljina staze 3 km, kontakt: Društvo za poljepšanje Križa i okolice, Goran Bek, tajnik, tel. 01 2820 716
 • Šumarija Novoselec, Kolodvorska 27, Novoselec, tel. 01 2897 088, sumarija-novoselec@hrsume.hrwww.zagreb.hrsume.hr. Upravlja gospodarskim jedinicama Čret – Varoški lug, Marča, Veliki Jantak i Žutica. Lugarnice: Marča: Jabuke Marča, Žutica: Pleso i Velika Hrastilnica.

Dugo Selo i Rugvica

 • Turistička zajednica grada Dugo Selo, A. Mihanovića 1, tel. 01 2751 404, fax: 01 2751 405, tzdugoselo@tzzz.hrwww.dugoselo.hr
 • Biciklistički klub Dugo Selo 2001., Domobranska 4, tel. 01 2753 868, mob.: 098 693 276 (Dragan Mikulić-Mika), dragan.mikulic@bk-dugoselo.hrwww.bk-dugoselo.hr
 • Općina Rugvica, Trg J. Predavca 1, tel. 01 2764 215, 2764 220, opcina.rugvica@zg.t-com.hr
 • Dom zdravlja Dugo Selo, D. Domjanića 12a, tel. 01 2785 500, Hitna medicinska pomoć: 01 2753 094, 2785 555
 • XII. Policijska postaja Dugo Selo, A. Mihanovića 2, tel. 01 2753 044, 2753 083 ili 92
 • Željeznički kolodvor Dugo Selo, M. Gupca 5, tel. 01 2753 277, vozni red: www.hznet.hr
 • Vulkanizer BELI, J. Predavca 26, Dugo Selo, tel. 2751 254, radno vrijeme od 8 do 17 h
 • Bankomati D. Selo – Zagrebačka banka, J. Zorića 17, Kolodvorska 1 i Zagrebačka 108
 • Skela na Savi Oborovo – Vrbovo Posavsko, skelar Damir Obrstar, tel. 01 2761 129, mob. 098 376 517
 • Restoran Ribarska koliba (ribnjaci Ciglana), Rugvička bb, tel. 01 2753 393,www.buncic.hr
 • Restoran Dioniz, J. Zorića 31, Dugo Selo, tel. 01 2759 760, restoran.dioniz@email.t-com.hr
 • Gostionica sa sobama Ježevo, Ježevečka 3d, Rugvica, tel. 01 2775 688,spenava@inet.hr
 • Gostionica Posavska hiža, Dugoselska 28, Rugvica, tel. 01 2760 602, pon-ned. 7–23 h
hrHR

Pretraživanje

Search

Korištenjem ove stranice pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Više o kolačićima

Skip to content