Turistička zajednica Zagrebačke županije

Pisarovina – Dvoranci – Bukovčak – Dubranec – Lukinić Brdo

Smeđa ruta →
Donja Kupčina- Pisarovina- Dvoranci- Skenderi- Gradec Pokupski

Zelena ruta →
Kravarsko – Ključić Brdo – Kozjača – Strezojevo – Donji Hruševec

Crvena ruta →
Pokupsko- Gladovec Pokupski- Strezojevo- Hotnja- Pokupsko

Rutu započnite u 1 Pisarovini na parkiralištu u neposrednoj blizini benzinske stanice. Pisarovina je dobra polazna točka zbog lakog cestovnog pristupa, nekoliko trgovina i ugostiteljskih objekata. Vožnju započnite u smjeru juga po nešto prometnijoj cesti Pisarovina – Jamnička Kiselica.

Obratite pozornost na sigurnost u prometu.

Na 1.3 km od Pisarovine na raskrižju s raspelom 2 skrenite lijevo za Dvorance. Odmah nakon skretanja na manje prometnu cestu doživjeti ćete prve prizore ljepote seoskih pejzaža koji će biti učestaliji u nastavku rute.

Na 3.9 km od početka rute u idiličnom mjestu Dvoranci, dolazite do drvene kapele Presvetog Trojstva. Nakratko stanite, popnite se na malu uzvisinu u dvorištu kapele, i uživajte u lijepom vidiku na polja, livade i župnu crkvu Sv. Martina u Jamnici Pisarovinskoj. Na Y raskrižju pokraj kapele nastavite vožnju lijevo u smjeru Čačkovića. Na 5. km vozite se kroz gustu šumu nalik tunelu od krošanja stabala. Po izlasku iz šume na 6.1 km nailazite na T raskrižje s raspelom 3 na kojem skrenite lijevo, prolazite kroz Čačkoviće, a potom se lagano spuštate prema potoku Mala Lučelnica. Prelaskom potoka počinje lagani uspon prema Škrinjarićima. U Škrinjarićima prolazite Y raskrižje s novom kapelom-pokloncem i nastavljate dalje lijevom stranom raskrižja. Na 9.8 km kod Vugrinića dolazite na dva Y raskrižja jedno za drugim 4.

Kapela Svetog Duha u LucelniciNa prvom je betonsko raspelo podignuto na visokom postamentu u kojem je niša sa skulpturom Isusa iz 1932. g. Ovdje nastavite ravno, a na drugom raskrižju 50 m dalje skrenite lijevo s asfaltirane ceste u šumu na makadamski put.

Dalje vožnju nastavljate širokim makadamskim putem kroz Lučelničku šumu. Po izlasku iz šume na 12.7 km je Y raskrižje s raspelom gdje nastavljate ravno asfaltiranom cestom. Ubrzo dolazite na T raskrižje s glavnom cestom iz Pisarovine, stoga budite oprezni pri uključivanju u promet i skretanju desno po cesti u smjeru Lučelnice. Počinje lagani spust. Na 13.7 km je T raskrižje 5 na kojem skrenite lijevo za Salajec i Havidić Selo. Prilagodite brzinu skretanju te zavojitoj nizbrdici u nastavku rute. Na istom raskrižju je moguće nastaviti po skretanju s rute A , koje će vas za oko 5 km vožnje glavnom cestom s par nizbrdica i jednim jačim usponom, dovesti do drvene kapele Svetog Duha u Lučelnici.

Vozeći se prema kapeli glavnom cestom proći ćete uz caffe bar “Sunčev zračak” u kojem možete pitati za ključ od kapele. Ukoliko rutu nastavite dalje kružnom trasom biciklističke rute, pred vama se otvaraju idilični vidici na dobro očuvane zaselke i vijugave cestice. Ima i nekoliko jačih uspona i nizbrdica, dok na 15.7 km rute započinje makadam. Vožnju nastavite kroz šumu do Havidić Sela gdje prestaje makadam i ponovo nakratko izlazite na asfalt.

Kapela Sv. Katarine u Dubrancu prijeđite preko mostića i dolazite do Y raskrižja asfaltirane ceste i makadamskog puta na kojem skrenite desno. Lijevo od vas nastavlja Havidička cesta. Vožnja makadamom vodi vas kroz polja i livade, ovisno o godišnjem dobu, prepune raznobojnog cvijeća, a nakon 300 m izaći ćete na T raskrižje na kojem skrenite lijevo uzbrdo prema Gornjem Bukovčaku. Nakon G. Bukovčaka dolazite na još jedno T raskrižje na kojem nastavljate desno, pa Y raskrižje na kojem skrenite lijevo (desno biste se glavnom cestom vratili u Vukomerić i Lučelnicu).

Na 20.3 km od početka rute dolazite na Y raskrižje 6 sa spomenikom NOB-u. Na raskrižju skrenite lijevo da biste nastavili trasom rute. Na ovom mjestu desno možete po skretanju s rute B otići za oko 2,5 km do Dubranca i župne crkve Majke Božje Snježne. Šume u neposrednoj okolici prepune su bijelog bagrema, sve je u cvatu u svibnju i lipnju, a zrak pun karakterističnog, ugodnog mirisa. Ubrzo, oko 100 m nakon raskrižja kod točke 6 je Y raskrižje na kojem nastavite desno, pratite putokaze za vikend naselja Dubranec i Lučelnica.

U neposrednoj blizini raskrižja s lijeve strane, u šumarku na brijegu, nalazi se lijepa kapela Sv. Katarine karakterističnog izgleda poput mauzoleja. Plato kraj kapele s nekoliko klupica odlično je mjesto za kraći odmor jer pruža ugodnu hladovinu. Ruta ubrzo nastavlja makadamom kroz vikend naselja po hrptu brežuljka s kojeg se desno lijepo vidi Dubranec i župna crkva.

Pogled s rute u okolici Cakaneca na 22.7 km dolazite na Y raskrižje na kojem kružna biciklistička ruta nastavlja lijevo odnosno ravno, dok je desno makadamski odvojak skretanje s rute C do Gustelnice i drvene kapele Sv. Antuna Padovanskog, koju svakako posjetite (na skretanju s rute držite lijevu stranu na svim raskrižjima u šumi). Ako nastavite kružnom rutom na 25.4 km s desne strane makadama nailazite na putokaz “Izvor života”, izvor pitke vode desno u šumi samo 20 m od makadamske ceste. Na izvoru možete nadopuniti svoje zalihe vode i dalje nastaviti makadamom prema jugu.

Makadam cijelo vrijeme prolazi šumom koja pruža hladovinu tijekom sunčanih, a vrućih dana. Na 26.3 km od početka rute dolazite na Y raskrižje u šumi 7 , ovdje nastavite desno lagano nizbrdo po makadamu. Lijevo se odvaja cesta za naselje Čakanec.

Dalje samo pratite široki makadamski put i ubrzo ćete izaći u Cvetković Brdo kraj drvene kapele Sv. Roka. U Cvetković Brdu na Y raskrižju s raspelom 8 skrenite desno na asfalt i nastavite lagano nizbrdo. Pratite asfalt, prijeđite preko mosta, a 150 m od mosta skrenite lijevo na makadamsku cestu 9 .

Desno uzbrdo asfalt vodi u Lendariće i Jerebiće. Vožnja makadamom je vrlo ugodna i opuštajuća zbog divnog krajolika kojim prolazite. Može biti malo više lokvi vode nakon kiše, ali prohodno je. Vozite se makadamom u dužini od 600 m, a potom izlazite na raskrižje s asfaltiranom cestom na kojem skenite lijevo i nastavite prema Lukinić Brdu. Prelazite most preko potoka Kravarščica. S desne strane ceste je ribnjak. Počinje uspon prema Lukinić Brdu.

Povratak u Pisarovinu. Blizina Dvoranca u Lukinić Brdu je lijepa drvena kapela Sv. Ivana Krstitelja okružena grobljem. Nakon kapele počinje konstantna nizbrdica sve do Skender Brda, kao nagrada za brdoviti dio rute koji ste dosada odvozili. Na 36.5 km od početka rute dolazite na T raskrižje s prometnijom cestom Pokupsko – Pisarovina 10, ovdje skrenite desno prema Skender Brdu. Prolazite Skender Brdo, Dabiće i most preko Kravarščice. Oko 300 m nakon mosta s glavne ceste skrenite desno 11, lagano uzbrdo prema Skenderima. Skretanje s rute D produžiti će vam vožnju za oko 11 km u jednom smjeru, ali ćete tako moći posjetiti još dvije drvene ljepotice, najstariju drvenu kapelu Sv. Jurja u Lijevim Štefankima (potrebno skrenuti desno na makadam prije izlazne ploče iz naselja) i drvenu kapelu Sv. Petra i Pavla u Cerju Pokupskom (uz cestu). Skretanje s rute D preporučamo samo onima bolje kondicije, jer potrebno se i vratiti tih 11 km nazad na kružnu rutu, a ima dosta uspona i nizbrdica po glavnoj cesti. Kroz Skendere nastavite prema točki 3 .

Ubrzo je spajanje s dijelom rute kojim ste već prošli na početku. Povratak i vožnja u suprotnom smjeru do Pisarovine je vrlo upečatljiva, pogotovo pred kraj dana kada se vozite u smjeru zapada i zalaska sunca nad Plešivicom i Žumberačkom gorom.

Desno u daljini je toranj crkve Sv. Martina u Jamnici Pisarovinskoj. Sunce na zalasku obasjava livade i polja što stvara poseban ugođaj. Na 46. km dolazite do raskrižja s prometnijom cestom 2 stoga se opreznije uključite u promet skretanjem desno na glavnu cestu. Ubrzo dolazite u Pisarovinu gdje ova idilična i povijesno i tradicijski obojena biciklistička ruta završava. Nagradite se pićem, te prije povratka kući odvrtite film u vašim mislima još jednom.

Tehnički opis rute

 1. Početak rute na parkiralištu u središtu općine Pisarovina pored benzinske stanice.
 2. Na T raskrižju s raspelom s glavne ceste za Jamničku Kiselicu skrenite lijevo u smjeru Dvoranci.
 3. Na T raskrižju s raspelom skrenite lijevo u smjeru Čačkovića i Škrinjarića.
 4. Nedaleko Vugrinića su dva Y raskrižja jedno za drugim. Na prvom je s desne strane ceste raspelo kraj kojeg nastavite ravno, a na drugom 50 m dalje skrenite lijevo u šumu na makadamski put.
 5. Na T raskrižju s glavne ceste skrenite lijevo za zaselak Mikša i Salajec, te Bukovčak. Prilagodite brzinu strmoj nizbrdici i zavojitoj cesti na koju ste skrenuli. Preporučamo radi lijepih pejzaža!
 6. Na Y raskrižju sa spomenikom NOB-i skrenite lijevo. Ubrzo (oko 100 m) od Y raskrižja je sljedeće raskrižje na kojem nastavite desno, pratite putokaze za vikend naselja Dubranec i Lučelnica. Prolazite uz interesantnu kapelu Sv. Katarine lijevo na brežuljku u šumi (klupice za odmor).
 7. Na Y raskrižju u šumi dalje nastavite desno makadamskom cestom lagano nizbrdo prema Cvetković Brdu. Lijevo se odvaja cesta za Čakanec.
 8. Na Y raskrižju s raspelom, odmah nakon drvene kapele Sv. Roka, skrenite desno na asfalt i nastavite lagano nizbrdo cestom.
 9. Na Y raskrižju skrenite lijevo na makadamsku cestu. Desno uzbrdo nastavlja asfalt u Lendariće i Jerebiće.
 10. Na T raskrižju skrenite desno. Oprez zbog izlaska na prometniju cestu Pokupsko – Pisarovina.
 11. Na T raskrižju 300 m nakon prelaska mosta preko potoka Kravarščica skrenite desno lagano uzbrdo prema Skenderima i Dvorancima.

Kulturno-povijesne, etnološke i prirodne vrijednosti

 • Drvena kapela Presvetog Trojstva, Dvoranci – sagrađena u 18. st., sačuvan inventar iz vremena gradnje: glavni oltar Presvetog Trojstva i dva bočna oltara lijevi Sv. Rok i desni Sv. Florijan. Ključ od kapele, uz najavu – Barica i Tomo Kušević, Dvoranci 68, tel. 01 6291 299.
 • Drvena kapela Svetog Duha, Lučelnica – spominje se 1668. g., srušena je i podignuta nova 1704. g. U 19. st. građena je nova kapela na mjestu stare. Današnja kapela potječe iz 1935. g. Sačuvan je oltar manjih dimenzija pučkog baroknog stila iz 1749. g. s dva kipa i slikom Krunidbe B. D. Marije. Križni put, djelo domaćeg autora Mate Mihinice iz Obrezine, krasi zidove kapele. Ključ od kapele – caffe bar “Sunčev zračak”, Lučelnica 39, tel. 01 6277 541.
 • Crkva Majke Božje Snježne, Dubranec – nekadašnja istoimena kapela podignuta je 1650. g. i u njoj se služilo bogoslužje u zimskom razdoblju, kada je pristup nekadašnjoj župnoj crkvi Sv. Katarine na brijegu izvan naselja bio otežan, a od 1714. g. kapela Majke Božje Snježne postaje župna crkva. 1881. g. obnavljana je pod vodstvom dr. Hermanna Bolléa i dr. Izidora Kršnjavoga. Izuzetan je interijer crkve. Oltare je po nacrtima dr. Bolléa napravio I. Wagmeister, oslikani prozori naručeni su u Beču, slikarije u crkvi djelo su majstora Clausena iz Austrije, a pročelje s kipom raspetog Spasitelja do kojeg stoje Marija i Ivan isklesao je profesor Morak. Crkva ima atraktivne drvene božićne jaslice iz 1989. g. autora Mate Mihinice s oko tridesetak figura visine do 40 cm. Ključ od crkve – Župni ured Dubranec, Dubranec 3, tel. 01 6267 407, župnik Ivan Lovrić, obavezno uz prethodnu najavu.
 • Kapela Sv. Katarine, Dubranec – župa Dubranec spominje se 1334. g. sa župnom crkvom Sv. Katarine. Od 1714. g. ona postaje bivša župna crkva. Porušena je 1820 g. i u vizitaciji od 1824. g. ta se crkva više ne spominje. Nova kapela na brijegu u šumi je karakterističnog izgleda poput mauzoleja. Ključ od kapele – Župni ured Dubranec, Dubranec 3, tel. 01 6267 407, župnik Ivan Lovrić, obavezno uz prethodnu najavu.
 • Drvena kapela Sv. Antuna Padovanskog, Gustelnica – sadašnja je kapela, na mjestu prve kapele iz druge polovine 17. st., sagrađena 1888. g., a posvećena je 1889. g. Svojim izgledom i specifičnim načinom gradnje “na žale” razlikuje se od domaćeg tradicionalnog načina gradnje. Unutrašnje stijene obložene su daskama višebojno oslikanim ornamentikom geometrijskih i stiliziranih vegetabilnih motiva koji podsjećaju na motive s narodne nošnje. Nacrt kapele izradio je dr. Hermann Bollé, a gradila ju je družina različitih majstora iz Štajerske, Mađarske, Njemačke i Hrvatske. Ključ od kapele – Župni ured Dubranec, Dubranec 3, tel. 01 6267 407, župnik Ivan Lovrić, obavezno uz prethodnu najavu.
 • Drvena kapela Sv. Roka, Cvetković Brdo – sadašnja je kapela, na mjestu stare iz druge polovine 17. st., sagrađena 1867. g., a posvećena 1888. g. Raskošno je obložena daščicama. Planjke (debele daske) su spajane na način tzv. njemačkog ugla, a prozori se zatvaraju na starinski način drvenim pločama izvana. Glavni oltar je posvećen svecu zaštitniku Sv. Roku, a pokrajnji desni oltar posvećen je Sv. Vidu. Izradio ga je u drvetu Josip Markuz samouki kipar iz Roženice, nastavljač tradicije turopoljskih majstora drvorezbara. Ključ od kapele – Župni ured Dubranec, Dubranec 3, tel. 01 6267 407, župnik Ivan Lovrić, obavezno uz prethodnu najavu.
 • Drvena kapela Sv. Ivana Krstitelja, Lukinić Brdo – prva drvena kapela sagrađena je vjerojatno prema natpisu na zvonu još u drugoj polovini 17 st. Današnja kapela je iz 1908. g., a posvećena je 1909. g. Kapelu je podigla tesarska družba Marka i Jure Jankovića iz Čičke Poljane, dok je glavni oltar djelo domaćeg majstora Pospišila iz Buševca. Ključ od kapele – Župni ured Dubranec, Dubranec 3, tel. 01 6267 407, župnik Ivan Lovrić, obavezno uz prethodnu najavu.
 • Drvena kapela Sv. Jurja, Lijevi Štefanki – jedna je od najstarijih i najvrednijih drvenih kapela, podignuta je 1677. g. na mjestu prijašnje kapele, a 1704. g. prenesena je na današnje mjesto. Po konstrukciji i po elementima se potpuno približava rustičnom tipu drvenih kapela. Posebnost je i kovani željezni pijetao na vrhu stožastog tornjića. Interijer ima barokni sklad boja. Dominantan je ornamentikom i biljnim ukrasom bogato urešen oltar iz 1725. g. sa slikom Sv. Jurja i likom Majke Božje u medaljonu. Ključ od kapele uz najavu: Dragica Karas, Lijevi Štefanki 92, tel. 01 6264 518
 • Drvena kapela Sv. Petra i Pavla, Cerje Pokupsko – najsličnija je kapeli u Lukinić Brdu, iako je znatno manja. Podigli su je 1932. g. majstori tesari Orečići iz Lijevih Štefanka. Ornamentika je ista kao i ona na drvenim, obiteljskim kućama u Pokupskom koje su također gradili. U kapeli je skroman oltar iz 17. st. koji ukazuje na starije porijeklo kapele. Ključ od kapele uz najavu: Zdravko i Ana Sučec, Cerje Pokupsko 29, tel. 01 6266 150
 • Kapela-poklonac Selsko Brdo – u zaselku Skenderi, sagrađena u 19. st., u unutrašnjosti noviji kip Trpećeg Isusa.
 • Zavičajni muzej Donja Kupčina, Pisarovina, informacije: Etnografski muzej Zagreb, tel. 01 4826 220, gđica. Željka Petrović, kustos, www.etnografski-muzej.hr (vidi smeđu rutu).

Servisne informacije

 • Općina Pisarovina, tel. 01 6291 616, 6291 197.
 • Ambulanta Pisarovina, Karlovačka cesta bb, tel. 01 6291 028, radno vrijeme: 7–20 h,
 • Hitna pomoć Jastrebarsko: tel. 01 6281 504.
 • Benzinska stanica INA, Vladimira Nazora bb, 01 6291-836 radni dan 06:30–20:30 h, ned. i praznikom ne radi.
 • Benzinska stanica Matas Komerc, Donja Kupčina 277, tel. 01 6292 220, radni dan i sub. 7–20 h, ned. 8–12 h.
 • Pošta, Trg Stjepana Radića 11, tel. 01 6291 018 (radnim danom 7–14 h).
 • Bankomat: Kreditna banka Zagreb, Trg Stjepana Radića 13 i Zagrebačka banka, Trg Stjepana Radića 4. Vulkanizer Busak, Zagrebačka 12 a, tel. 01 6291 002, radni dan 8–18 h, sub. 8–14 h.
 • Samoposluga Konzum, Trg Stjepana Radića 23, tel. 01 6291 166, radni dan i sub. 7–21 h, ned. 8–13 h.
 • Kavana i pizzeria Jamnici, Trg S. Radića 12, tel. 01 6291 014, svaki dan 7:30–23 h.
 • Restoran JO-LAME, Pisarovina bb, tel. 01 6291 676, uz cestu prema Jamničkoj Kiselici – svaki dan 6:30–23 h.
 • Caffe bar Sunčev zračak, Lučelnica 39, tel. 01 6277 541.
 • Caffe bar Pavlin, D. Kupčina 200, tel. 01 6287 606, svaki dan 7 – 23 h.
 • Seljački turizam Šimanović (izvan karte smjer Klinča Sela, smještaj i restoran), Ulica Karla Vodopića 7, Donja Zdenčina, tel. 01 6289 096, mob. 091 513 1748.
hrHR

Pretraživanje

Search

Korištenjem ove stranice pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Više o kolačićima

Skip to content