Turistička zajednica Zagrebačke županije

Kostanjevac – Kanjon Slapnice – Mrzlo Polje – Gornja Vas – Petričko Selo – Jurkovo Selo

Crvena ruta →
Samobor – Bregana – Grdanjci – Koretići – Jelenići – Dragonoš – Šipački Breg – Smerovišće

Ovom težom ali lijepom biciklističkom rutom krenite najudaljenijim područjem Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Provesti ćete se zaštićenim krajolikom kanjonske doline probijene kroz dolomitne stijene sve do raštrkanih žumberačkih sela smještenih na prostranim, travnatim visoravnima karakterističnim za ovaj jedinstveni, najviši goranski prostor Središnje Hrvatske. Upoznati ćete brojne zapise prošlosti i kulture koje u sebi čuva ovaj kraj, naseljen od pradavnih vremena o čemu svjedoče arheološka nalazišta, ruševine strarih gradova i etnološke zbirke.

Početak rute je Kostanjevac, središnje naselje i administrativni centar općine Žumberak, gdje nedaleko zgrade općine i bistora Mateo možete parkirati automobil. Od Kostanjevca ćete se glavnom cestom vratiti oko 4 km na jug kako biste došli do Medvenove Drage, kurije obitelji Medven i info centra Parka prirode lijevo uz cestu. 1 Otprilike jedan kilometar od glavne ceste prelaskom mostića i ulaskom u kamenolom prestaje asfalt i počinje makadamska cesta i konstantni uspon sve do Budinjaka.

Ulazite u kanjon riječice Slapnice, jedne od najvećih pritoka Kupčine. Na 7,8 km od početka rute uočite skretanje desno u šumu za Vranjački slap. Prelazite jedan od puno mostića preko riječice Slapnice kojima ćete vozeći se kroz kanjon još mnogo puta prijeći vijugavi tok Slapnice. Ostavite li nakratko bicikl, markiranim planinarskim putem možete za desetak minuta stići do Vranjačkog slapa i dalje po želji do sela Vranjak. Biciklistička ruta nastavlja glavnom makadamskom cestom sve dublje u kanjon probijen kroz dolomitne stijene.

Na otprilike 10,5 km od početka rute još je jedno označeno skretanje desno s rute markiranim planinarskim putem za 10 minuta do slapa Brisalo. Ovaj petnaest metara visok slap, ima posebnu čar zbog tankog mlaza vode koji sa samog vrha slapa pada direktno do dna i jezerca, veoma nalik tropskim slapovima. Na 12,3 km od početka rute na makadamskoj cesti dolazite do mjesta gdje se kanjon riječice Slapnice maksimalno širi u prostranu travnatu dolinu.

Prestaje hučenje riječice dok pada preko mnoštva malih slapova nastalih od sedrenih barijera. Slapnica počinje mnogo mirnije i tiše teći prostranom livadom okruženom šumom. Idiličnu sliku ovom širem dijelu kanjona daje Draganov mlin s lijeve strane uz cestu. Još oko 1 km vozite uz tok riječice Slapnice. Nakon jačeg desnog zavoja ostavljate kanjon i nastavljate uspinjanje strmijom makadamskom cestom s nezaboravnim vidicima na kanjon. Ukupna dužina kanjona Slapnice kojim ste prošli je 10 km. Sada je pred vama konstantan, teži uspon lošijim makadamom uglavnom kroz šumu.

Na raskrižjima slijedite oznake biciklističke staze Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje koja vodi prema Eko centru Budinjak. Od kraja kanjona Slapnice uspon vodi u dužini od 7,5 km do Jelenića. 2 Od Jelenića je još oko 3 km do raskrižja i asfalta u zaselku Vidovići. 3 Na 23,6 km od početka rute nalazite se u selu Vidovići. Skretanje s rute A vodi ravno uzbrdo i dalje po makadamu kroz šumu do Budinjaka i Eko centra Parka prirode s vrijednim arheološkim lokalitetom, poučnom stazom i kapelom Sv. Petke (772 m) odakle je dobar vidik.

Plava biciklistička ruta na raskrižju u Vidovićima nastavlja lijevo po asfaltiranoj cesti kroz Mrzlo Polje do Gornje Vasi. 4 Gornja Vas je jedno od većih žumberačkih sela, granica područja grada Samobora i općine Žumberak. Smješteno je na istaknutom mjestu s preglednim vidikom na veliki dio Žumberka, dio Samoborskog gorja i Pokuplje, te cijeli Gorski kotar s Malom i Velikom Kapelom i stijenom Kleka iznad Ogulina. Kod trgovine lijevo uz cestu u Gornjoj Vasi odvaja se cesta za Kalje, moguće je planinarskom markacijom strmo se spustiti u kanjon Slapnice.

Nakon Gornje Vasi ruta nastavlja nizbrdo kroz Petričko Selo. U Petričkom Selu moguće je skrenuti desno s glavne ceste na makadamsku cestu 5 . Skretanje s rute B preporuka je onima koji imaju više snage, a žele malo bolje upoznati Žumberak i njegove ljepote. Sa skretanja s rute na dijelu Petričko Selo – Tomaševci – Kekić Draga pruža se lijep vidik na arheološko nalazište Stari grad Žumberački lijevo dolje uz cestu.

U nastavku također prolazite uz Sopotski slap i jamu Jazovku, te dolazite do Sošica. Dionica od skretanja Petričko Selo – Sošice po makadamskoj cesti dugačka je 9,5 km, dok je dionica Sošice – Kostanjevac asfaltiranom cestom dugačka 11, 5 km. Ovim skretanjem ruta se produžava za oko 10 km, ali ostaje kružna i završava u Kostanjevcu.

Ukoliko ne odlučite skrenuti desno s glavne ceste, nastavite ravno glavnom cestom oštro nizbrdo prema Kostanjevcu. Počinje nagli spust u zavojima stoga prilagodite brzinu vožnje. Prolazite kroz sela Hartje, Drašći Vrh i Željezno Žumberačko, sva smještena na grebenu s prelijepim vidicima na žumberački kraj. Na 38, 7 km od starta je skretanje s rute C kod točke 6 .

Na skretanju s rute C vrijedan je lokalitet crkva Sv. Nikole s ostacima Novog grada Žumberačkog, a predah i okrijepu možete potražiti u Seoskom domaćinstvu Podžumberak na istoj cesti. Prilazna cestica dolinom riječice Kupčine i potoka Vorbašica toliko je lijepa da vrijedi skrenuti s rute. Skretanje s rute produžava plavu rutu za nekih 8 km. U Jurkovom Selu rodna je kuća Petra Skoka (1881-1956), hrvatskog lingivsta i romanista. Odavde dolazite do točke 7 , odakle je još 800 m glavnom cestom do Kostanjevca i početka rute.

Tehnički opis rute

 1. Skretanje s glavne ceste Kostanjevac – Krašić u Medvenovoj Dragi lijevo za kanjon riječice Slapnice.
 2. U selu Jelenići raskrižje cesta, ali Ii raskrižje plave i crvene biciklističke rute. Ruta nastavlja ravno uz kuću s desne strane ceste prema Budinjaku.
 3. U selu Vidovići, gdje ujedno i završava makadamski dio rute, ruta skreće lijevo na asfalt prema Mrzlom Polju i Gornjoj Vasi. Skretanje s rute A u selu Vidovići nastavlja makadamom ravno uzbrdo sve do sela Budinjak i Eko centra Parka prirode.
 4. Oprez na raskrižju cesta jer izlazite na glavnu državnu cestu Samobor – Bregana – Stojdraga – Kostanjevac u selu Gornja Vas. Nastavite ravno prema Petričkom Selu.
 5. Raskrižje nakon Petričkog Sela omogućava skretanje s rute B desno s glavne ceste na makadamsku cestu kojom se može produžiti plava biciklistička ruta i doći okolnim putem do Sošica.
 6. Skretanje s rute C u mjestu Žamarija odvesti će vas desno s glavne ceste kod gostionice Ribnjaci za Kupčinu Žumberačku i Žumberak., pratite oznaku na cesti.
 7. Oprez, dolazite na raskrižje s glavnom cestom Krašić – Kostanjevac – Sošice, nastavite lijevo prema Kostanjevcu još oko 700 m do početka rute.

Kulturno-povijesne vrijednosti na ruti

 • Kurija obitelji Medven s mlin-vodenicom, Medvenova i Čunkova Draga, nad ulazom u kuću upisana je 1868. godina, stambena kuća građena je na tradicionalan način, prizemni dio u kamenu, a katni u drvu.
 • Kanjon Slapnice – zaštićeni krajolik 10 km dugačke doline koja se proteže od podnožja glavnog žumberačkog hrpta podno Gornje Vasi do Medven Drage, gdje je ušće Slapnice u riječicu Kupčinu. Posebnu čar ovom zaštićenom krajoliku daju Vranjački slap i slap Brisalo, Vranjačka spilja odnosno Zidane pećine, te Draganov mlin jedina naseljena kuća u kanjonu Slapnice. Duž riječice slapnice, a naročito na slapovima se i danas taloži sedra.
 • Vranjački slap, kanjon Slapnice – manje je poznat, a time i manje posjećen. Slap se nalazi malo dalje iznad Vranjačke spilje, a bogat je vodom jedino u vlažnijim godišnjim dobima i nakon obilnih kiša. Put do slapa je od makadamske ceste kroz kanjon kroz šumu uz potok, a završava pod okomitom visokom stijenom preko koje pada veličanstven slap.
 • Slap Brisalo, kanjon Slapnice – slap pada s petnaestak metara visoke sedrene stijene. Poseban ugođaj stvara podnožje slapa, koje je u obliku velikog amfiteatra, s vlažnim kamenjem obraslim vodenim alagama, mahovinom i papratnjačama, te raznim biljkama koje vole vlagu. Prilaz je preko malog drvenog mostića i dalje nastaviti uz potok prateći planinarsku markaciju. Staza vodi uzvodno kraj potok do samog slapa. Iznad slapa put nastavlja dalje do sela Pećno koje sa još nekoliko sličnih zaseoka čini dragocjenu etnografsku cjelinu idiličnog starog Žumberka.
 • Arheološko nalazište Budinjak – u Budinjačkom polju je ustanovljena velika nekropola grobnih humaka s gradinskim naseljeme neposredno iznad grobišta. Ustanovljen je 141 grobni humak. Današnje stanje istraženosti omogućuje vremensko određenje nekropole u vrijeme 9.-6. st. prije Krista.
 • Kapela Sv. Petronile (Sv. Petke), Budinjak – sagrađena je 1827. godine u stilu klasicizma. Smještena je povrh naselja.
 • Crkva Sv. Petra i Pavla, Mrzlo Polje – nedavnim arheološkim istraživanjima na platou ispod župne crkve otkriveni su temelji romaničke crkve. Nova crkva je sagrađena 1666. godine, proširivana je i pregrađivana, a temeljito obnovljena 1907. godine. Od starije crkve je sačuvan dio svetišta, a od inventara iconostas iz vremena obnove 1907. god. sa secesijskim slikama i motivnima arhitekture.
 • Rimska nekropola u Gornjoj Vasi – smještena je na ravnici neposredno ispod naselja na nadmorskoj visini od oko 600 m. Arheološkim iskopavanjima su istražena 54 groba koju su bili paljevinski. Smatra se da je rimskodobno naselje u Gornjoj Vasi nastalo zbog rudnih bogatstava i da je funkcioniralo u drugoj polovici 1. i prvoj polovici 2. stoljeća nakon Krista.
 • Crkva Sv. Mihovila, Kalje – srednjevjekovna građevina, čiji mali polukružni prozor u svetištu moguće ima romaničko porijeklo. Crkva je barokizirana 1672. godine, a obnovljena i posvećena 1821. godine nakon osnutka župe 1789. godine.
 • Stari grad Žumberački, nedaleko Kekić Drage – nalazi se na vrhu stožastog brijega istočno od zaselka Kekić Draga. Spominje se već u 9. stoljeću, a u 12. stoljeću bio je u vlasništvu vlastele Sichelberg, po kojima je dobio ime, a poslije se naziv vjerojatno proširio i na cijelo gorje. U 14. stoljeću bio je vlasništvo vojvoda Habsburških. Nekoliko puta mijenja vlasnike, sve do turskih vremena i naseljavanja uskoka u 16. st., kada se napušta i gradi se Novi žumberački grad. Pokraj zidina je restaurirana obrambena kula i kapela Sv. Križa.
 • Crkva Sv. Petra i Pavla, Sošice – podignuta je 1750. – 1775. godine. Odmah do nje stoji i rimokatolička kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije iz 17. st., obnovljena u 19. st.
 • Etno zbirka žumberačkog kraja, Samostan sestara Bazilijanki, Sošice 11, tel. 01 6297 559 – grkokatolički ženski samostan podignut je 1939. godine, a sestre posebno njeguju ljubav za tradiciju žumberačkog kraja i čuvaju vrijednu etnografsku zbirku.
 • Jama Jazovka, Sošice-Sopote – nalazi se 1 km istočno od Sošica, u šumi lijevo iznad ceste, a do otvora jame vodi staza 5 minuta od ceste ujedno i križni put gdje se svake godine 22.06. održava molitveno okupljanje. U jamu su nakon II Svjetskog rata bacani okrutno ubijeni bolesni hrvatski vojnici iz zagrebačkih bolnica.
 • Sopotski slap, Sopote – smješten je 3 km sjeveroistočno do sela Sošice. Nastao je zahvaljujući tankom vapnenačkom sloju koji se nalazi u građi Žumberačke gore. Policama je podijeljen na tri dijela ukupne visine 40 m. U podnožju slapa je stari mlin – vodenica koji doprinosi romantičnom ugođaju. Povrh slapa se može popesti prilično strmom stazom koja dalje vodi prema planinarskom domu na Vodicama (830 m).
 • Novi grad Žumberački, crkva Sv. Nikole i žumberački pil, Žumberak – podignut je za obranu od turskih napada, a uz to je bio I sjedište uskočkih kapetana. U 18. st. stradao je od požara i od tada su od njega ostale samo ruševine danas uglavnom prekrivene zemljom. Kompleks je smješten izvan naselja Žumberak u dolini između dva brda. Osobitost čini cjelina s crkvom Sv. Nikole (sadašnja izgrađena 1654. godine), zajedno sa župnim dvorom i baroknim pilom srama iz 17. st.

Smještaj, ugostiteljska ponuda, sport, rekreacija i servisne informacije

 • Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Info centar u kuriji Medven, Medvenova Draga 13, Eko centar Slani Dol, Slani Dol 1, tel. 01 3327 660, 3327 661, Eko centar Budinjak, Budinjak 7, tel. 3385 740, e-mail: ppzsg@ppzsg.orgwww.ppzsg.org
 • Planinarska kuća Vodice, nedaleko Sošica, smještaj, HPD Dubovac, Karlovac, tel. 01 3362 725
 • Mlin-vodenica Medven na riječici Kupčini, Čunkova Draga 19, Žumberak, smještaj,
 • tel. 01 6270 665, 6270 347
 • Bistro Mateo, Kostanjevac 5, Žumberak, tel. 01 6271 282, 6297 081
 • Komercijalni ribnjak – grill Deško, Kostanjevac 32a, Žumberak, tel. 01 6272 060
 • Gostionica Ribnjaci, Žamarija 1, Žumberak, tel. 01 6272 033
 • Izletničko turističko seosko domaćinstvo Podžumberak, obitelj Klanfar, tel. 01 6271 254
 • Krčma i grill Tena, Tupčina 2, tel. 01 6297 038, 098 415 549
 • Izletište Oštrc obitelji Stanišić, Tupčina bb (Oštrc), tel. 01 6297 099, 091 6297 099
 • Gostionica Radić Ilas, Sošice 15, Sošice, smještaj, tel. 01 6297 518, 098 1631 080
 • Gostionica Žumberak, Sošice 17, Sošice, smještaj, tel. 01 6297 537, 098 885 219
hrHR

Pretraživanje

Search

Korištenjem ove stranice pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Više o kolačićima

Skip to content